• Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser til deg som handler hos www.kla.no
Vi ønsker deg velkommen som kunde hos KLA Kai Lennart Alnes AS (www.kla.no). Vi har prøvd å gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd på alle måter. Vi jobber hardt med å videreutvikle produktene våre og nettbutikken.

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.kla.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.kla.no er bare tilgjengelig på norsk. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter
Selger er: www.kla.no , KLA Kai Lennart Alnes AS, Einehaugane 10, 6230 Sykkylven, E-post: post@kla.no, Orgnr: 919 824 980 MVA, og blir i det følgende benevnt vi, oss eller www.kla.no.
Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller de.

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift, men eksklusivt frakt. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil får ikke tilbakevirkende kraft.

Betaling
Vi tilbyr følgende betalingsmåter gjennom Nets Easy:

  • Kortbetaling (Visa og MasterCard)
  • Mobilbetaling (Vipps)
  • Fakturabetaling

Nets Easy (tidligere DIBS) ble etablert helt tilbake i 1998, og er i dag representert i 20 land med over 15.000 kunder og over 2 milliarder gjennomførte betalinger. 

Kortbetaling
Du kan betale med både VISA og MasterCard. Beløpet blir reservert i det bestillingen gjennomføres, og trukket fra kortet i det pakken sendes fra vårt lager.

Mobilbetaling
Slik betaler du med Vipps i nettbutikken:

  • Velg Vipps som betalingsmetode og legg inn mobilnummeret ditt
  • ​Sveip push-meldingen på mobilen for å godkjenne kjøpet

Fakturabetaling
Vi tilbyr fakturabetaling i samarbeid med Nets Easy. For å få muligheten til å betale med faktura gjelder følgende kriterier for kunden:

  • Være minst 18 år
  • Norsk personnummer
  • Ha en folkeregistrert adresse
  • Ha tilfredsstillende kredittsjekk

Tilbakebetaling
Tilbakebetalingen vil skje når returen er mottatt av oss og kontrollert for mangler. Betalingen utføres til det samme kortet og kortnummeret som betalingen ble utført fra. Det vil ta mellom 3 – 10 virkedager før tilbakebetalingen er inne på kortet. Dette gjelder både bruk av Visa, Mastercard og Vipps.

Levering og forsinkelse
Vi benytter i all hovedsak Posten Norge AS som transportør. I særskilte tilfeller kan andre transportører benyttes, dersom det er mest hensiktsmessig. Ved mistanke om skade under transport må transportør kontaktes så raskt som mulig, for eksempel Posten Norge AS (Gjelder varer som er sendt med registrert pakkesending, andre sendinger er selgers ansvar). Levering/forsendelse av produktene skjer normalt innen neste virkedag. Fremsendingstiden til Posten er normalt 1-2 virkedager i Norge, og fra 2 dager og oppover til utland. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.

Vi gjør deg oppmerksom på at produkter fra forskjellige bestillinger kan bli sendt sammen og at produkter fra samme bestilling kan bli sendt separat. Hver forsendelse kan derfor inneholde produkter fra flere bestillinger.

Din ordre vil bli sendt som brevpakke, og mest sannsynlig havne rett i din postkasse, men dette basert på pakkens volum.
Brevpakker har ingen sporingsmuligheter, og det er kundens risiko dersom varer blir borte. Velger du brevpakke er du selv ansvarlig dersom pakken kommer bort. Denne pakken vil ikke være forsikret, og er ikke mulig å spore i ettertid - skulle det skje noe.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon/Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Hvis du angrer et kjøp fra www.kla.no, og ønsker å returnere det, kan du gjøre det forutsatt at det er sendt tilbake innen 14 dager etter kjøpet, og i originalemballasjen, er fullstendig ubrukt og ikke er skadet på noen måte. Dersom du benytter deg av angreretten, blir du kun belastet med kostnadene ved å sende varen i retur, jf angrerettloven §15.

Ta kontakt med oss så snart som mulig ved hjelp av kontaktinformasjon tilgjengelig i kontaktdelen (Kontakt oss) på nettstedet. Vær oppmerksom på at du (kunden) må dekke kostnadene av porto for å sende den riktige størrelsen /produktet ved feilkjøp. Denne må betales for før produktet er postet. Varer som returneres på grunn av en feil fra vår side, vil også porto erstattes av oss.

VIKTIG: Eventuelle returer må ikke sendes til oss i oppkrav! Ekstra kostnader dette påfører oss vil bli belastet deg, og i verstefall så vil ikke pakken bli hentet hos vårt postkontor noe som betyr at pakken går i retur og dette vil gi deg ekstra kostnader. Ta kontakt med oss og gjør avtale før du returnerer varer.

Returadresse
KLA Kai Lennart Alnes AS
C/O Sigbjørn Tafjord
Molværshamna 20
6030 Langevåg

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra www.kla.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken, kan www.kla.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Retten til reklamasjon følger forøvrig av kjøpslovens frister.

Merk følgende informasjon spesifikt om KLA: Den Latex som brukes på alle våre keeperhansker, er av meget høy standard, men vil begynne å svekkes etter første gang du bruker dem. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlig for denne tilbakegangen, og kan ikke tilby garanti på latex sin levetid, da denne avhenger av variabler som underlag, bruk, teknikk, rengjøring og pleie. Vennligst husk at hanskene vil fortsette å tilby deg grep også etter at keeperhansken er slitt. Se for øvrig vår hanskeguide for tips og råd for å bevare dine KLA-produkter lengst mulig.

Endring i vilkårene www.kla.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Tilpasning/personalisering av produkter - trykk og brodering
På det tidspunktet som et produkt er sent til trykk eller brodering, så er det ikke mulig å forandre størrelse på produktet eller utseende på trykk/broderi.

Produkter med trykk og/eller broderi, kan ikke byttes eller returneres. Returretten bortfaller på det tidspunktet kla.no setter produksjonen i gang, etter kundens ønske, jf. den norske Forbrukerkjøploven.

Force majeur
Er www.kla.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er www.kla.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.

Webside-informasjon
Ethvert bilde, tekst eller informasjon som vises på www.kla.no kan ikke reproduseres på noen måte uten vår tillatelse, og dekkes av Åndsverksloven. Gjengivelse av alt innhold på denne nettsiden er strengt forbudt. www.kla.no forbeholder seg retten til å endre innholdet på dette nettstedet, dets innhold og funksjoner uten forvarsel.

Kontakt
Skulle du ha noen ytterligere spørsmål til www.kla.no, ta gjerne kontakt. Vår beste reklame er at våre kunder er fornøyd med handelen de gjør med oss. Kontaktinformasjon finner du i menyen.